Wij zijn even een paar dagen bij onze leveranciers op bezoek en met vakantie om voor u de beste prijs te krijgen. Dit allemaal tot 26-07-2024.

In deze periode krijgt u van ons automatisch 15% korting op de hele bestelling.!

Wij zullen uw bestelling na 26-07-2024 zo spoedig naar u gaan verzenden.

Klanten Service & Klachten

Verzenden & Ontvangen
Inktmedia.nl verzend met DHL4you en Post.nl.

De verzendkosten zijn:

€ 4,95 euro envelop post zonder tracktrace met Post.nl (eigen risico) levertijd 1 a 2 werkdagen
€ 5,95 euro pakketpost DHL4you verzekerd met tracktrace. levertijd 1 tot 2 werkdagen.
€ 7,95 euro pakketpost Post.nl verzekerd met tracktrace. levertijd 1 a 2 werkdagen.
De juiste verzendkosten worden altijd aangeven bij het afrekenen op de website.

Voor rembourszendingen zijn de verzendkosten € 17,95 dit bedrag moet eerst naar ons worden over gemaakt worden voor wij het product verzenden. Inktmedia kan worden verplicht bepaalde wettelijke bijdragen te heffen op sommige van haar producten. Dergelijke bijdragen zijn niet inbegrepen in de prijs en zullen uitdrukkelijk worden vermeld op de internetsite.
Verzending in een envelop zonder track en trace worden op eigen risico verzonden wij zijn niet aansprakelijk als deze niet aankomt.

Privacy & Beveilging

Inktmedia zal de gegevens van de koper uitsluitend verwerken voor interne doeleinden. Inktmedia neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

Retours & Ruilen

Inktmedia behoudt zich het recht voor om retourzaken te weigeren, wanneer het vermoeden bestaat, dat de producten al zijn geopend, gebruikt of door schuld anders dan door schuld van Inktmedia zijn beschadigd.
de gemaakte verzendkosten voor het retour sturen zijn altijd op eigen kosten.

Bij retour sturen van het product zullen de gemaakte verzendkosten niet terug betaald worden deze kosten zijn namelijk al gemaakt.

De bestellingen die gratis worden verzonden en retour worden gestuurd worden de gemaakte verzendkosten van 5 euro in mindering gebracht.

Gegevens voor retourzending: opvraagbaar via email op verkoop@inktmedia.nl of neem contact op via onze contact pagina.
Bestellen

Inktmedia behoudt zich het recht zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder
de voorwaarden die schriftelijk door Inktmedia en afnemer zijn overeengekomen.

 

Het herroepingsrecht


U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
Gedurende deze termijn kunt u datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is toegestaan het product uit te proberen zoals u dat ook in een fysieke winkel zou doen. Daarbij kunt u het product uit de verpakking halen, tenzij de verpakking een verzegeling bevat. Heeft u meer gedaan dan nodig was om het product te proberen, dan kunnen wij u daarvoor kosten in rekening brengen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder, het product in bezit heeft gekregen. Als u in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden heeft besteld, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u het laatste product of onderdeel heeft ontvangen. Op het moment dat u met ons een regelmatige levering van producten bent overeengekomen verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, het eerste product fysiek in bezit krijgt. Om gebruikt te maken van uw herroepingsrecht verzoeken wij u om ons een e-mail, al dan niet met inbegrip van het modelformulier, sturen via {email}. Binnen uiterlijk 14 dagen na het sturen van de e-mail dient u de producten terug te sturen
Wij verzoeken u het product zoveel als mogelijk in de originele verpakking te retourneren.

Terugbetaling
In geval van een herroeping ontvangt u alle betalingen, exclusief leveringskosten voor de heenzending, zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen nadat u heeft aangegeven gebruik te willen maken van het herroepingsrecht, terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u betaald heeft, tenzij u een andere methode met ons afspreekt. U draagt zelf de kosten voor de retourzending. Wij schatten dat deze kosten maximaal € 6,95 zullen bedragen.

Uitsluiting herroepingsrecht
Het herroepingsrecht is uitgesloten voor:

  • Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben, zoals Geopende en gebruikte producten

Modelformulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

Inktmedia.nl
de smidse 22
3162wh Rhoon
verkoop@inktmedia.nl

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede dat ik/wij* onze overeenkomt betreffende:

  • de verkoop van de volgende goederen:
  • de levering van de volgende digitale inhoud:
  • de verrichting van de volgende dienst herroept/herroepen:

Besteld op* / Ontvangen op*:
Naam/Namen consument(en):
Adres consument(en):
Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend):
Datum:
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is

 

Betalen, Prijzen & Promotie

Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en inclusief BTW. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding staat afgedrukt of wordt vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.
Deze periodes komen altijd met elkaar overeen.
De koper is de prijs verschuldigd die Inktmedia in haar bevestiging heeft medegedeeld.
Kennelijke fouten in de prijsopgave, zoals onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Inkmedia worden gecorrigeerd.

Betaalgegevens

ABN-AMRO bank nr: 58.84.84.644
t.n.v. I.F. Heruer te rhoon (Inktmedia)

IBAN NR. NL85ABNA0588484644
BIC NR. ABNANL2A

vermeld wel uw naam, ordernummer en product er bij zoals printertype b.v.

Bestelling bekijken

U kunt de status van uw gedane bestellingen bekijken door in te loggen op onze website. De inlog knop kunt u recht boven aan de website vinden. Vul vervolgens onder "geregistreerde klanten" uw E-mailadres en uw wachtwoord in. Wanneer u bent ingelogd kunt u op uw dashboard de Recente Orders bekijken.
Account Informatie wijzigen

U kunt uw Account informatie en verzend/adres gegevens aanpassen door in te loggen op onze website. De inlog knop kunt u recht boven aan de website vinden. Vul vervolgens onder "geregistreerde klanten" uw E-mailadres en uw wachtwoord in. Wanneer u bent ingelogd kunt u op uw dashboard de de verschillende gegevens wijzigen.

Klachten

Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar verkoop@inktmedia.nl . Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur via https://www.webwinkelkeur.nl/kennisbank/consumenten/geschil. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

To Top